Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


0,423 333 333 3 Centimeter [cm]
4,233 333 333 3 Millimeter [mm]
16,933 333 333 3 Quarter-millimeters [q]
0,166 666 666 7 Inches [in]
1 Picas [pc]
12 Points [pt]
16 Pixels [px]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Picas.


Picas / pc