Udgangsværdi:


Klassiske enhedsomregner:

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:
Omregn enheder / omregner til måleenheder

Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, sømil, fod, yards, tommer samt inch, alen, parsec og lysår. Med alle disse måleenheder kan man angive afstande. Og det er slet ikke alle de mulige måleenheder, men kun de mest almindelige. Og det er ikke meget bedre ved arealer (Kvadratmeter, Kvadratkilometer, Ar, Hektar, Morgen, Acre), temperaturer (Grad Celsius, Kelvin, Grad Fahrenheit), hastigheder (m/s, km/h, mph, knob, mach), vægte (Centner, Kilogram, metrisk ton, US ton, pund) og volumener (Kubikmeter, Hektoliter, gallon dry US, barrel). Og for at gøre kaos fuldendt findes der også under- og overenheder til disse enheder (-> milli, centi, deci og andre). Kort sagt: Et kaos, som der næppe er nogen, der har overblik over, og da slet ikke uden opslagsværker og diverse små hjælpere, som f.eks. dette websted.

Omregn enheder / omregner til måleenheder