Klassiske enhedsomregner:

   

  Tal i videnskabelig notation
Omregn enheder / omregner til måleenheder

Enhedskonvertering er alt andet end trivielt: Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, sømil, fod, yards, tommer samt inch, alen, parsec og lysår. Med alle disse måleenheder kan man angive afstande. Og det er slet ikke alle de mulige måleenheder, men kun de mest almindelige. Og det er ikke meget bedre ved arealer (Kvadratmeter, Kvadratkilometer, Ar, Hektar, Morgen, Acre), temperaturer (Grad Celsius, Kelvin, Grad Fahrenheit), hastigheder (m/s, km/h, mph, knob, mach), vægte (Centner, Kilogram, metrisk ton, US ton, pund) og volumener (Kubikmeter, Hektoliter, gallon dry US, barrel). Og for at gøre kaos fuldendt findes der også under- og overenheder til disse enheder (-> milli, centi, deci og andre). Kort sagt: Et kaos, som der næppe er nogen, der har overblik over, og da slet ikke uden opslagsværker og diverse små hjælpere. En lommeregner til måleenheder som denne er perfekt til enhedskonvertering.

Enhedsomregner --- Enhedsberegner til omregning af diverse enheder. Understøtter et stort antal af måleenheder.