Udgangsværdi:


Klassiske enhedsomregner:

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:Omregn enheder / omregner til måleenheder

Enhedskonvertering er alt andet end trivielt: Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, sømil, fod, yards, tommer samt inch, alen, parsec og lysår. Med alle disse måleenheder kan man angive afstande. Og det er slet ikke alle de mulige måleenheder, men kun de mest almindelige. Og det er ikke meget bedre ved arealer (Kvadratmeter, Kvadratkilometer, Ar, Hektar, Morgen, Acre), temperaturer (Grad Celsius, Kelvin, Grad Fahrenheit), hastigheder (m/s, km/h, mph, knob, mach), vægte (Centner, Kilogram, metrisk ton, US ton, pund) og volumener (Kubikmeter, Hektoliter, gallon dry US, barrel). Og for at gøre kaos fuldendt findes der også under- og overenheder til disse enheder (-> milli, centi, deci og andre). Kort sagt: Et kaos, som der næppe er nogen, der har overblik over, og da slet ikke uden opslagsværker og diverse små hjælpere. En lommeregner til måleenheder som denne er perfekt til enhedskonvertering.


  1. Vælg den rette kategori på listen.
  2. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. Her er alle de grundlæggende funktioner indenfor aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), eksponent (^), parenteser og π (pi) tilladt.
  3. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere.
  4. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til.
  5. Derefter, når resultatet vises, er det stadig muligt at runde ned eller op til et bestemt antal decimaler, når som helst det giver mening at gøre det.

Udnyt den fulde ydeevne af denne enheds regnemaskine

Ved denne regnemaskine er det muligt at indtaste den værdi, der skal omregnes, sammen med den originale måleenhed, f.eks. '610 Picokatal'. Når man gør det, kan man enten bruge enhedens fulde navn eller en forkortelse af detf.eks. enten 'Picokatal' eller 'pkat'. Derefter bestemmer regnemaskinen kategorien af den måleenhed, der skal omregnes, i dette tilfælde 'Katalytisk aktivitet'. Herefter omregner regnemaskinen den indtastede værdi i alle de relevante enheder, som den kender. I den resulterende liste kan du være sikker på også at finde den omregning, som du oprindeligt søgte. Alternativt kan den værdi, der skal omregnes, indtastes som følger: '61 Picokatal til Nanokatal' eller '56 pkat -> nkat' eller '97 pkat = nkat'. For dette alternativ finder regnemaskinen også straks ud af, hvilken enhed den originale værdi specifikt skal omregnes til. Uanset hvilken af disse muligheder man bruger, sparer regnemaskinen en for den besværlige søgning efter de relevante lister i lange selektionslister med utallige kategorier og understøttede enheder. Alt dette har regnemaskinen gjort for os, og arbejdet er gjort i brøkdele af sekunder.

Matematiske udtryk

Regnemaskinen gør det derudover muligt at bruge matematiske udtryk. Som et resultat er det ikke kun tal, der kan regnes ud, som f.eks. '(51 * 71) pkat'. Også forskellige måleenheder kan parres direkte med hinanden i omregningen. Det kan f.eks. se sådan ud: '610 Picokatal + 1830 Nanokatal' eller '9mm x 71cm x 42dm = ? cm^3'. De på denne måde kombinerede måleenheder skal selvfølgelig passe sammen og give mening i den pågældende kombination.

Tal i videnskabelig notation

Hvis der er sat en markør ved siden af 'Tal i videnskabelig notation', vises svaret som en eksponentiel. For eksempel 6,249 999 943 125 ×1024. For denne form for præsentation segmenteres tallet til en eksponent, her 24, og det aktuelle nummer, her 6,249 999 943 125. For enheder, hvor muligheden for visning af tal er begrænset, som f.eks. ved lommeregnere, finder man også tal skrevet som 6,249 999 943 125 E+24. Dette gør det især lettere at læse meget store og meget små tal. Hvis der ikke er nogen markering på dette sted, vises resultatet på den sædvanlige måde at skrive tal på. For ovenstående eksempel ville det se sådan ud: 6 249 999 943 125 000 000 000 000. Uafhængigt at resultaternes præsentation er denne regnemaskines maksimale præcision 14 pladser. Det burde være præcist nok til de fleste formål.