Måleenheds-omregner

Udgangsværdi:
  Tal med videnskabelig notationMåleenheds-omregner:

Vælg den rette kategori på listen. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere. Værdien konverteres derefter til alle måleenheder, som lommeregneren kender til.