Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


9 812 500 000 Mikrowatt [µW]
9 812 500 Milliwatt [mW]
9 812,5 Watt [W]
9,812 5 Kilowatt [kW]
0,009 812 5 Megawatt [MW]
9,812 5×10-6 Gigawatt [GW]
9,812 5×10-9 Terawatt [TW]
9 812,5 Joule per sekund [J/s]
98 125 000 000 erg per sekund [erg/s]
13,341 287 119 8 Hestekraft [hk]
13,341 287 119 8 Metric horsepower
1 Boiler horsepower [hp(S)]
13,158 779 254 2 Brake horsepower [bhp]
1 000,596 533 984 6 Kilogram-force meter [kgf·m]
7 237,328 589 783 2 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
434 239,715 386 99 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
26 054 382,923 219 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
2 343,675 360 657 3 cal/s
140 620,521 639 44 cal/min
8 437 231,298 366 3 cal/h
2,343 675 360 7 kcal/s
140,620 521 639 4 kcal/min
8 437,231 298 366 3 kcal/h
9,300 455 493 1 BTU/s
558,027 329 584 5 BTU/min
33 481,639 775 068 BTU/h
73 599 785,182 385 Lusec
10,005 965 339 8 Poncelet [p]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Boiler horsepower.


Boiler horsepower / hp(S)