Buesekund -> Centiradian

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Buesekund til Centiradian: 1 Buesekund = 0,000 484 813 681 109 54 Centiradian [crad]Omregn Buesekund til Centiradian:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Vinkel'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Buesekund'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Centiradian [crad]'.