Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


3,523 907 016 688 ×1025 Kubiknanometer [nm³]
3,523 907 016 688 ×1016 Kubikmikrometer [µm³]
35 239 070,166 88 Kubikmillimeter [mm³]
35 239,070 166 88 Kubikcentimeter [cm³]
35,239 070 166 9 Kubikdecimeter [dm³]
0,035 239 070 2 Kubikmeter [m³]
3,523 907 016 688 ×10-11 Kubikkilometer [km³]
35 239 070 166 880 Picoliter [pl]
35 239 070 166,88 Nanoliter [nl]
35 239 070,166 88 Mikroliter [µl]
35 239,070 166 88 Milliliter [ml]
3 523,907 016 688 Centiliter [cl]
352,390 701 668 8 Deciliter [dl]
35,239 070 166 9 Liter [l]
0,352 390 701 7 Hektoliter [hl]
595 316,104 348 22 Minim imperial [min]
571 955,864 935 064 9 Minim US
1 240,241 884 058 8 Ounce fluid imperial [floz]
1 191,574 718 614 7 Ounce fluid US
248,048 376 811 8 Gill imperial [gi]
297,893 679 653 7 Gill US
62,012 090 356 3 Pint liquid imperial [pt]
74,473 419 913 4 Pint liquid US
64 Pint dry US
31,006 045 178 2 Quart liquid imperial [qt]
37,236 709 956 7 Quart liquid US
32 Quart dry US
7,751 511 775 4 Gallon imperial [gal]
9,309 177 489 2 Gallon liquid US
8 Gallon dry US
3,875 755 887 7 Peck imperial [pk]
4 Peck dry US
0,968 938 971 9 Bushel imperial [bsh]
1 Bushel dry US
0,215 319 771 5 Barrel imperial
0,304 761 904 8 Barrel dry US
0,295 529 444 1 Barrel liquid US
0,221 647 083 1 Barrel - Tønde (Olie)
2 150,42 Cubic inch [in³]
1,244 456 018 5 Cubic foot [ft³]
0,046 090 963 6 Cubic yard [yd³]
8,454 302 533 492 6×10-12 Cubic mile [mi³]
0,005 761 370 5 Cubic fathom [fm³]
0,000 342 825 3 Acre-inch [ac in]
2,856 877 912 117 8×10-5 Acre-foot [ac ft]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.