Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


2,011 68×1019 Attometer [am]
2,011 68×1016 Femtometer [fm]
20 116 800 000 000 Picometer [pm]
20 116 800 000 Nanometer [nm]
20 116 800 Mikrometer [µm]
20 116,8 Millimeter [mm]
2 011,68 Centimeter [cm]
201,168 Decimeter [dm]
20,116 8 Meter [m]
2,011 68 Dekameter [dam]
0,201 168 Hektometer [hm]
0,020 116 8 Kilometer [km]
0,013 411 2 Metric mile
0,012 5 Mile (international) [mi]
0,012 5 Statute mile
0,012 499 975 Mile (US)
0,013 601 622 7 Roman mile
792 000 Mil / Thou
792 Inch - Tomme [in]
66 Foot - Fod [ft]
100 Link
4 Rod
4 Pole
4 Perche
88 Quarter
22 Yards
1 Chain [ch]
0,1 Furlong
17,6 Cubit (british) - British Alen
11 Fathom [fm]
0,108 622 030 2 Cable length - Kabellængde
0,010 862 203 Nautical mile - Sømil - nautisk mil
1 140 537,475 904 3 Twip
201 168 000 000 Ångström [Å]
2,007 464 324 917 7×1014 X Unit / Siegbahn
6,519 410 377 069 1×10-16 Parsec [pc]
1,344 725 022 212 5×10-10 Astronomisk enhed [AE]
6,710 242 190 282 2×10-8 Lyssekund
1,118 373 698 380 4×10-9 Lysminut
1,863 956 163 967 3×10-11 Lystime
7,766 484 016 530 3×10-13 Lysdage
2,126 347 437 790 6×10-15 Lysår

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.