Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


7,865 790 72 Kubikcentimeter per sekund [cm³/s]
471,947 443 2 Kubikcentimeter per minut [cm³/min]
28 316,846 592 Kubikcentimeter per time [cm³/h]
0,007 865 790 7 Kubikdecimeter per sekund [dm³/s]
0,471 947 443 2 Kubikdecimeter per minut [dm³/min]
28,316 846 592 Kubikdecimeter per time [dm³/h]
7,865 790 72×10-6 Kubikmeter per sekund [m³/s]
0,000 471 947 4 Kubikmeter per minut [m³/min]
0,028 316 846 6 Kubikmeter per time [m³/h]
0,007 865 790 7 Liter per sekund [l/s]
0,471 947 443 2 Liter per minut [l/min]
28,316 846 592 Liter per time [l/h]
0,48 Cubic inch per second [in³/s]
28,8 Cubic inch per minute [in³/min]
1 728 Cubic inch per hour [in³/h]
0,000 277 777 8 Cubic foot per second [cfs]
0,016 666 666 7 Cubic foot per minute [cfm]
1 Cubic foot per hour [cfh]
0,002 077 922 1 Gallon (fluid, US) per second [gps]
0,124 675 324 7 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]
7,480 519 480 5 Gallon (fluid, US) per hour [gph]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.