Cubic foot per minute -> Kubikmeter per minut

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Cubic foot per minute til Kubikmeter per minut: 1 Cubic foot per minute [cfm] = 0,028 316 846 592 Kubikmeter per minut [m³/min]Omregn Cubic foot per minute til Kubikmeter per minut:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumenstrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Cubic foot per minute [cfm]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kubikmeter per minut [m³/min]'.