Cubic foot -> Peck imperial

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Cubic foot til Peck imperial: 1 Cubic foot [ft³] = 3,114 417 729 521 4 Peck imperial [pk]Omregn Cubic foot til Peck imperial:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumen'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Cubic foot [ft³]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Peck imperial [pk]'.