Cubic inch per second -> Kubikmeter per time

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Cubic inch per second til Kubikmeter per time: 1 Cubic inch per second [in³/s] = 0,058 993 430 4 Kubikmeter per time [m³/h]Omregn Cubic inch per second til Kubikmeter per time:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumenstrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Cubic inch per second [in³/s]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kubikmeter per time [m³/h]'.

Cubic inch per second -> Kubikmeter per time