Cubic yard -> Peck imperial

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Cubic yard til Peck imperial: 1 Cubic yard [yd³] = 84,089 278 697 078 Peck imperial [pk]Omregn Cubic yard til Peck imperial:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumen'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Cubic yard [yd³]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Peck imperial [pk]'.