Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


100 000 Piconewtonmeter [pNm]
100 Nanonewtonmeter [nNm]
0,1 Mikronewtonmeter [µNm]
0,000 1 Millinewtonmeter [mNm]
1,0×10-7 Newtonmeter [Nm]
1,0×10-7 J/rad
1,0×10-10 Kilonewtonmeter [kNm]
1,0×10-13 Meganewtonmeter [MNm]
7,375 621 492 772 7×10-8 Pound-feet [lbft]
7,375 621 492 772 7×10-8 Foot-pounds-force [ftlb]
8,850 745 791 327 2×10-7 Pound-inches [lbin]
8,850 745 791 327 2×10-7 Inch-pounds-force [inlb]
1,180 358 829 084 ×10-6 Ounce-feet [ozft]
1,180 358 829 084 ×10-6 Foot-ounces-force [ftoz]
1,416 430 594 900 8×10-5 Ounce-inches [ozin]
1,416 430 594 900 8×10-5 Inch-ounces-force [inoz]
1,019 716 212 977 9×10-5 Pond-meter [pm]
1,019 716 212 977 9×10-8 Kilopond-meter [kpm]
1,019 716 212 977 9×10-6 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]
1,019 716 212 977 9×10-8 Kilogram-force-meter [kgfm]
1,019 716 212 977 9×10-8 Meter-Kilogram [mkg]
2,373 036 040 423 2×10-6 Foot-poundal [ftpdl]
1 Dyne-centimeter [dyncm]
0,01 Dyne-meter [dynm]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Dyne-centimeter.


Dyne-centimeter / dyncm