Omregn Foot per minute per second

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Foot per minute per second.Omregn Foot per minute per second:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Acceleration'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Foot per minute per second [fpm/s]'. Værdien konverteres derefter til alle måleenheder, som lommeregneren kender til.