Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


6 283 185 307 179,6 Picoradian [prad]
6 283 185 307,179 6 Nanoradian [nrad]
6 283 185,307 179 6 Mikroradian [µrad]
6 283,185 307 179 6 Milliradian [mrad]
628,318 530 718 Centiradian [crad]
62,831 853 071 8 Deciradian [drad]
6,283 185 307 2 Radian [rad]
1 296 000 000 000 Mikrobuesekund
1 296 000 000 Millibuesekund
1 296 000 Buesekund
21 600 Bueminut
360 Grad [°]
400 Nygrad - Gon
1 Fuld cirkel
32 Kompasstreg
6 400 Terrænstreg (NATO)
24 Timevinkel

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.