Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


2,011 68×1020 Attometer [am]
2,011 68×1017 Femtometer [fm]
2,011 68×1014 Picometer [pm]
201 168 000 000 Nanometer [nm]
201 168 000 Mikrometer [µm]
201 168 Millimeter [mm]
20 116,8 Centimeter [cm]
2 011,68 Decimeter [dm]
201,168 Meter [m]
20,116 8 Dekameter [dam]
2,011 68 Hektometer [hm]
0,201 168 Kilometer [km]
0,134 112 Metric mile
0,125 Mile (international) [mi]
0,125 Statute mile
0,124 999 75 Mile (US)
0,136 016 227 2 Roman mile
7 920 000 Mil / Thou
7 920 Inch - Tomme [in]
660 Foot - Fod [ft]
1 000 Link
40 Rod
40 Pole
40 Perche
880 Quarter
220 Yards
10 Chain [ch]
1 Furlong
176 Cubit (british) - British Alen
110 Fathom [fm]
1,086 220 302 4 Cable length - Kabellængde
0,108 622 030 2 Nautical mile - Sømil - nautisk mil
11 405 374,759 043 Twip
2 011 680 000 000 Ångström [Å]
2,007 464 324 917 7×1015 X Unit / Siegbahn
6,519 410 377 069 1×10-15 Parsec [pc]
1,344 725 022 212 5×10-9 Astronomisk enhed [AE]
6,710 242 190 282 2×10-7 Lyssekund
1,118 373 698 380 4×10-8 Lysminut
1,863 956 163 967 3×10-10 Lystime
7,766 484 016 530 3×10-12 Lysdage
2,126 347 437 790 6×10-14 Lysår

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.