Gallon liquid US -> Kubikmeter

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gallon liquid US til Kubikmeter: 1 Gallon liquid US = 0,003 785 411 784 Kubikmeter [m³]Omregn Gallon liquid US til Kubikmeter:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumen'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gallon liquid US'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kubikmeter [m³]'.