Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gigamho til Megamho: 1 Gigamho [G℧] = 1 000 Megamho [M℧]Omregn Gigamho til Megamho:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Elektrisk konduktans'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gigamho [G℧]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Megamho [M℧]'.

Omregn Gigamho til Megamho