Grad Newton -> Grad Fahrenheit

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Grad Newton til Grad Fahrenheit: 1 Grad Newton [°N] = 37,454 545 454 545 Grad Fahrenheit [°F]Omregn Grad Newton til Grad Fahrenheit:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Temperatur'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Grad Newton [°N]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Grad Fahrenheit [°F]'.

Grad Newton -> Grad Fahrenheit