Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Grad Rømer til Grad Celsius: 1 Grad Rømer [°Rø] = -12,380 952 380 952 Grad Celsius [°C]


Omregn Grad Rømer til Grad Celsius