Grad -> Centiradian

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Grad til Centiradian: 1 Grad [°] = 1,745 329 251 994 3 Centiradian [crad]Omregn Grad til Centiradian:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Vinkel'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Grad [°]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Centiradian [crad]'.