Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


64 798 910 000 Picogram [pg]
64 798 910 Nanogram [ng]
64 798,91 Mikrogram [µg]
64,798 91 Milligram [mg]
6,479 891 Centigram [cg]
0,647 989 1 Decigram [dg]
0,064 798 91 Gram [g]
0,006 479 891 Decagram [dag]
0,000 647 989 1 Hektogram [hg]
0,000 129 597 8 Pund (metrisk)[Pfd]
6,479 891 ×10-5 Kilogram [kg]
6,479 891 ×10-7 Deciton [dt]
6,479 891 ×10-8 Ton (metrisk) [t]
6,479 891 ×10-11 Kiloton [kt]
6,479 891 ×10-14 Megaton [Mt]
6,479 891 ×10-17 Gigaton [Gt]
1,295 978 2×10-6 Centner
6,479 891 ×10-7 Quintal
0,323 994 55 Karat (metrisk) [kt]
0,315 789 473 7 Carat [ct]
1 Grain [gr]
0,036 571 428 6 Drachm
0,016 666 666 7 Dram (avoirdupois)
0,041 666 666 7 Pennyweight [dwt]
0,002 083 333 3 Troy unse [ozt]
0,002 285 714 3 Unse [oz]
0,000 142 857 1 Pound [lb]
4,440 135 719 690 6×10-6 Slug
5,102 040 816 326 5×10-6 Quarter (imperial)
1,275 510 204 081 6×10-6 Hundredweight (long/imperial)
1,428 571 428 571 4×10-6 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]
1,020 408 163 265 3×10-5 Stone
6,377 551 020 408 2×10-8 Ton (long/imperial)
7,142 857 142 857 1×10-8 Ton (short/US)
0,005 555 555 6 Tola
3,902 281 914 655 6×1022 Atommasseenhed [u]
3,902 281 914 655 6×1022 Dalton [Da]
3,902 281 914 655 6×1019 Kilodalton [kDa]
3,902 281 914 655 6×1016 Megadalton [MDa]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Grain.


Grain / gr