Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Gram per Deciliter [g/dl]

=   0,100 224 128 6 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Gram per Deciliter til Pound per gallon (imperial).


Gram per Deciliter / g/dl   ->   Pound per gallon (imperial) / lb/gal