Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 Gram per sekund [g/s]
60 Gram per minut [g/min]
3 600 Gram per time [g/h]
0,001 Kilogram per sekund [kg/s]
0,06 Kilogram per minut [kg/min]
3,6 Kilogram per time [kg/h]
0,035 273 961 9 Ounce per second [oz/s]
2,116 437 717 Ounce per minute [oz/min]
126,986 263 018 5 Ounce per hour [oz/h]
0,002 204 622 6 Pound per second [lb/s]
0,132 277 357 3 Pound per minute [lb/min]
7,936 641 438 7 Pound per hour [lb/h]
6,852 177 964 766 1×10-5 Slug per second [slug/s]
0,004 111 306 8 Slug per minute [slug/min]
0,246 678 406 7 Slug per hour [slug/h]
1,102 311 310 924 4×10-6 Ton (short/US) per second [tn/s]
6,613 867 865 546 3×10-5 Ton (short/US) per minute [tn/min]
0,003 968 320 7 Ton (short/US) per hour [tn/h]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Gram per sekund.


Gram per sekund / g/s