Gram per time -> Slug per second

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gram per time til Slug per second: 1 Gram per time [g/h] = 0,000 000 019 033 827 679 906 Slug per second [slug/s]Omregn Gram per time til Slug per second:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massestrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gram per time [g/h]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Slug per second [slug/s]'.