Gram per time -> Ton (short/US) per hour

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gram per time til Ton (short/US) per hour: 1 Gram per time [g/h] = 0,000 001 102 311 310 924 4 Ton (short/US) per hour [tn/h]Omregn Gram per time til Ton (short/US) per hour:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massestrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gram per time [g/h]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Ton (short/US) per hour [tn/h]'.

Gram per time -> Ton (short/US) per hour