Inch of mercury -> kN/m²

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Inch of mercury til kN/m²: 1 Inch of mercury [inHg] = 3,386 389 kN/m²Omregn Inch of mercury til kN/m²:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Tryk'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Inch of mercury [inHg]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'kN/m²'.

Inch of mercury -> kN/m²