Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram olieækvivalenter til Ton Bioætanol: 1 Kilogram olieækvivalenter [kgoe] = 0,001 562 5 Ton Bioætanol


Omregn Kilogram olieækvivalenter til Ton Bioætanol