Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram olieækvivalenter [kgoe]

=   0,001 562 5 Ton Bioætanol

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram olieækvivalenter til Ton Bioætanol.


Kilogram olieækvivalenter / kgoe   ->   Ton Bioætanol