Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram olieækvivalenter [kgoe]

=   0,001 162 790 7 m³ Benzin

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram olieækvivalenter til m³ Benzin.


Kilogram olieækvivalenter / kgoe   ->   m³ Benzin