Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram olieækvivalenter til m³ Dieselolie: 1 Kilogram olieækvivalenter [kgoe] = 0,001 020 408 163 265 3 m³ Dieselolie


Omregn Kilogram olieækvivalenter til m³ Dieselolie