Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram per Kubikdecimeter [kg/dm³]

=   1,0×1015 Picogram per Liter [pg/l]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram per Kubikdecimeter til Picogram per Liter.


Kilogram per Kubikdecimeter / kg/dm³   ->   Picogram per Liter / pg/l