Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram per Kubikmeter [kg/m³]

=   1 000 Milligram per Liter [mg/l]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram per Kubikmeter til Milligram per Liter.


Kilogram per Kubikmeter / kg/m³   ->   Milligram per Liter / mg/l