Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram per Kubikmeter til Pound per cubic foot: 1 Kilogram per Kubikmeter [kg/m³] = 0,062 427 960 591 578 Pound per cubic foot [lb/ft³]


Omregn Kilogram per Kubikmeter til Pound per cubic foot