Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram per minut [kg/min]

=   35,273 961 949 6 Ounce per minute [oz/min]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram per minut til Ounce per minute.


Kilogram per minut / kg/min   ->   Ounce per minute / oz/min