Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


0,277 777 777 8 Gram per sekund [g/s]
16,666 666 666 7 Gram per minut [g/min]
1 000 Gram per time [g/h]
0,000 277 777 8 Kilogram per sekund [kg/s]
0,016 666 666 7 Kilogram per minut [kg/min]
1 Kilogram per time [kg/h]
0,009 798 322 8 Ounce per second [oz/s]
0,587 899 365 8 Ounce per minute [oz/min]
35,273 961 949 6 Ounce per hour [oz/h]
0,000 612 395 2 Pound per second [lb/s]
0,036 743 710 4 Pound per minute [lb/min]
2,204 622 621 8 Pound per hour [lb/h]
1,903 382 767 990 6×10-5 Slug per second [slug/s]
0,001 142 029 7 Slug per minute [slug/min]
0,068 521 779 6 Slug per hour [slug/h]
3,061 975 863 678 9×10-7 Ton (short/US) per second [tn/s]
1,837 185 518 207 3×10-5 Ton (short/US) per minute [tn/min]
0,001 102 311 3 Ton (short/US) per hour [tn/h]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram per time.


Kilogram per time / kg/h