Kilogram-force-centimeter   ->   Ounce-feet

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram-force-centimeter til Ounce-feet: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 1,157 536 591 123 7 Ounce-feet [ozft]Omregn Kilogram-force-centimeter til Ounce-feet:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Drejningsmoment'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Ounce-feet [ozft]'.

Omregn Kilogram-force-centimeter til Ounce-feet (Drejningsmoment)