Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram-force-meter [kgfm]

=   232,715 338 858 2 Foot-poundal [ftpdl]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram-force-meter til Foot-poundal.


Kilogram-force-meter / kgfm   ->   Foot-poundal / ftpdl