Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram-force-meter til Foot-poundal: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 232,715 338 858 16 Foot-poundal [ftpdl]


Omregn Kilogram-force-meter til Foot-poundal