Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilogram-kraft per kvadratcentimeter til Meter vandsøjle: 1 Kilogram-kraft per kvadratcentimeter [kgf/cm²] = 10,000 275 330 958 Meter vandsøjle [mH2O]


Omregn Kilogram-kraft per kvadratcentimeter til Meter vandsøjle