Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilogram-kraft per kvadratmeter [kgf/m²]

=   98,066 5 Barye [Ba]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kilogram-kraft per kvadratmeter til Barye.


Kilogram-kraft per kvadratmeter / kgf/m²   ->   Barye / Ba