Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1,0×1021 Attojoule [aJ]
1,0×1018 Femtojoule [fJ]
1,0×1015 Picojoule [pJ]
1 000 000 000 000 Nanojoule [nJ]
1 000 000 000 Mikrojoule [µJ]
1 000 000 Millijoule [mJ]
1 000 Joule [J]
1 Kilojoule [kJ]
0,001 Megajoule [MJ]
1,0×10-6 Gigajoule [GJ]
1,0×10-9 Terajoule [TJ]
1,0×10-12 Petajoule [PJ]
1,0×10-15 Exajoule [EJ]
1 000 N·m
238,845 896 627 5 Kalorie [cal]
0,238 845 896 6 Kilokalorie [kcal]
6,241 506 363 094 ×1021 Elektronvolt [eV]
6,241 506 363 094 ×1018 Kiloelektronvolt [keV]
6,241 506 363 094 ×1015 Megaelektronvolt [MeV]
6 241 506 363 094 Gigaelektronvolt [GeV]
1 000 Watt-sekund [Ws]
1 Kilowatt-sekund [kWs]
0,277 777 777 8 Watt-time [Wh]
0,000 277 777 8 Kilowatt-time [kWh]
2,777 777 777 777 8×10-7 Megawatt-time [MWh]
2,777 777 777 777 8×10-10 Gigawatt-time [GWh]
2,777 777 777 777 8×10-13 Terawatt-time [TWh]
0,947 817 120 3 British thermal unit [Btu]
0,000 947 817 1 Thousand BTU [MBtu]
9,478 171 203 133 2×10-7 Million BTU [MMBtu]
9,478 171 203 133 2×10-6 Therm [thm]
9,478 171 203 133 2×10-16 Quad
737,562 149 277 3 Foot-pound force [ftlbf]
8 850,745 791 327 2 Inch-pound force [inlbf]
23 730,360 404 232 Foot-poundal [ftpdl]
9,869 232 667 2 Litre-atmosphere [lATM]
10 000 000 000 Erg
4,587 425 316 715 8×1020 Rydberg [Ry]
2,293 712 658 357 9×1020 Hartree [Ha]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.