Kilotesla -> Milligauss

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilotesla til Milligauss: 1 Kilotesla [kT] = 10 000 000 000 Milligauss [mG]Omregn Kilotesla til Milligauss:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Magnetisk fluxtæthed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Kilotesla [kT]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Milligauss [mG]'.