Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 000 000 Kubikcentimeter per sekund [cm³/s]
60 000 000 Kubikcentimeter per minut [cm³/min]
3 600 000 000 Kubikcentimeter per time [cm³/h]
1 000 Kubikdecimeter per sekund [dm³/s]
60 000 Kubikdecimeter per minut [dm³/min]
3 600 000 Kubikdecimeter per time [dm³/h]
1 Kubikmeter per sekund [m³/s]
60 Kubikmeter per minut [m³/min]
3 600 Kubikmeter per time [m³/h]
1 000 Liter per sekund [l/s]
60 000 Liter per minut [l/min]
3 600 000 Liter per time [l/h]
61 023,744 094 732 Cubic inch per second [in³/s]
3 661 424,645 683 9 Cubic inch per minute [in³/min]
219 685 478,741 04 Cubic inch per hour [in³/h]
35,314 666 721 5 Cubic foot per second [cfs]
2 118,880 003 289 3 Cubic foot per minute [cfm]
127 132,800 197 36 Cubic foot per hour [cfh]
264,172 052 358 1 Gallon (fluid, US) per second [gps]
15 850,323 141 489 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]
951 019,388 489 33 Gallon (fluid, US) per hour [gph]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.