Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 000 000 Kvadratnanometer [nm²]
1 Kvadratmikrometer [µm²]
1,0×10-6 Kvadratmillimeter [mm²]
1,0×10-8 Kvadratcentimeter [cm²]
1,0×10-10 Kvadratdecimeter [dm²]
1,0×10-12 Kvadratmeter [m²]
1,0×10-18 Kvadratkilometer [km²]
1,550 003 100 006 2×10-9 Square inch [in²]
1,076 391 041 671 ×10-11 Square foot [ft²]
1,076 386 736 111 1×10-11 Square foot (US) [sqft]
1,195 990 046 301 1×10-12 Square yard [yd²]
3,861 021 585 424 5×10-19 Square mile [mi²]
3,861 006 141 829 9×10-19 Square mile (US) [sqmi]
1,0×10-14 Ar [a]
6,25×10-16 Rai
1,0×10-16 Hektar [ha]
4,0×10-16 Metriske Morgen
1,167 498 704 076 4×10-16 South african morgen
9,884 215 258 686 6×10-16 Rood
2,471 053 814 671 7×10-16 Acre (international)
2,471 043 692 253 3×10-16 Acre (US) [ac]
1,973 525 159 978 9×10-9 Circular inch [circin]
0,001 973 525 2 Circular mil
0,001 973 525 2 Circular thou
0,001 550 003 1 Square mil (US)
0,001 550 003 1 Square thou (UK)
1,0×1034 Attobarn [ab]
1,0×1031 Femtobarn [fb]
1,0×1028 Picobarn [pb]
1,0×1025 Nanobarn [nb]
1,0×1022 Mikroarn [µb]
1,0×1019 Millibarn [mb]
1,0×1016 Barn [b]
10 000 000 000 000 Kilobarn [kb]
10 000 000 000 Megabarn [Mb]
1,0×1040 Shed
1,0×1022 Outhouse
1,0×1019 Skilodge
4,933 399 111 988 2×10-10 Two Inch Equivalent [TIE]
1,0×10-15 Dunam (metrisk)

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kvadratmikrometer.


Kvadratmikrometer / µm²