Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kvadratmillimeter [mm²]

=   1,0×10-6 Kvadratmeter [m²]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Kvadratmillimeter til Kvadratmeter.


Kvadratmillimeter / mm²   ->   Kvadratmeter / m²