Liter per minut -> Gallon (fluid, US) per minute

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Liter per minut til Gallon (fluid, US) per minute: 1 Liter per minut [l/min] = 0,264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]Omregn Liter per minut til Gallon (fluid, US) per minute:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumenstrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Liter per minut [l/min]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.