Liter -> Quart dry US

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Liter til Quart dry US: 1 Liter [l] = 0,908 082 984 268 86 Quart dry USOmregn Liter til Quart dry US:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumen'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Liter [l]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Quart dry US'.

Liter -> Quart dry US