Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Megaton olieækvivalenter [Mtoe]

=   1 282 051,282 051 3 m³ Biodiesel

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.