Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Meter vandsøjle [mH2O]

=   0,099 997 246 8 Teknisk atmosfære [at]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Meter vandsøjle til Teknisk atmosfære.


Meter vandsøjle / mH2O   ->   Teknisk atmosfære / at