Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Miles per gallon (US) [MPG]

=   1 Gallons per mile (US) [GPM]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Miles per gallon (US) til Gallons per mile (US).


Miles per gallon (US) / MPG   ->   Gallons per mile (US) / GPM